Ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική είναι ένας συνδυασμός μίας αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής επέμβασης, που μπορεί να στοχεύσει στην αναδιαμόρφωση και την τελειοποίηση της μύτης, αλλά και στη διόρθωση λειτουργικών προβλημάτων.

Επιστημονικά προσαρμοσμένη στη μοναδική ανατομία του προσώπου του κάθε ατόμου, η ρινοπλαστική περιλαμβάνει προσαρμογές στις ρινικές δομές, συμπεριλαμβανομένων των χόνδρων, των οστών και των μαλακών ιστών.

Με τη ρινοπλαστική μπορούμε να διορθώσουμε μια ποικιλία αισθητικών ατελειών, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους, του σχήματος, της συμμετρίας και της προβολής της μύτης.

Πως λειτουργεί

Η ρινοπλαστική εφαρμόζεται για την μείωση μιας ραχιαίας «καμπούρας», τη βελτίωση της ρινικής άκρης ή την μείωση της βάσης της μύτης. Επιστημονικά προσαρμοσμένη στη μοναδική ανατομία του προσώπου κάθε ατόμου, η ρινοπλαστική περιλαμβάνει μεθοδικές προσαρμογές στις ρινικές δομές, συμπεριλαμβανομένων των οστών, των χόνδρων και των μαλακών ιστών. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία, ενώ η επιστροφή στην καθημερινότητα του ασθενούς είναι σχετικά σύντομη.

Γιατί να επιλέξετε τη ρινοπλαστική

Με τη ρινοπλαστική μπορούμε να διορθώσουμε μια ποικιλία ατελειών, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους, του σχήματος, της συμμετρίας και της προβολής της μύτης. Συνήθως εφαρμόζεται για την μείωση μιας ραχιαίας καμπούρας, τη βελτίωση της ρινικής άκρης ή την ευθυγράμμιση ενός αποκλίνοντος διαφράγματος. Πέρα από την αισθητική βελτίωση, η ρινοπλαστική μπορεί να αντιμετωπίσει και λειτουργικά προβλήματα που οδηγούν σε δυσκολία στην αναπνοή, όπως η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (στραβό διάφραγμα), ή υπερτροφία των ρινικών κογχών ή ένα παλαιό κάταγμα.