Ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική είναι ένας συνδυασμός μίας αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής επέμβασης, που μπορεί να στοχεύσει στην αναδιαμόρφωση και την τελειοποίηση της μύτης, αλλά και στη διόρθωση λειτουργικών προβλημάτων.

Επιστημονικά προσαρμοσμένη στη μοναδική ανατομία του προσώπου του κάθε ατόμου, η ρινοπλαστική περιλαμβάνει προσαρμογές στις ρινικές δομές, συμπεριλαμβανομένων των χόνδρων, των οστών και των μαλακών ιστών.

Τι προβλήματα μπορεί να διορθώσει η επέμβαση της ρινοπλαστικής;

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, μπορούν να διορθωθούν αισθητικά, αλλά και λειτουργικά προβλήματα.

 • Αισθητικά: Πρόκειται για αποκαταστάσεις που αφορούν αμιγώς την εμφάνιση της μύτης
 • Αποκατάσταση της συμμετρίας σε μία «στραβή» (αποκλίνουσα) μύτη
 • Μείωση του πλάτους της
 • Τροποποίηση των γωνιών της
 • Εξομάλυνση της ραχιαίας «καμπούρας» (ρινικού ύβου), στο προφίλ της μύτης
 • Βελτίωση των χαρακτηριστικών του ακρορινίου (ρινικό tip), με διόρθωση του σχήματος, της κλίσης, του μεγέθους, τυχόν ασυμμετριών ή πτώσης του
 • Αποκατάσταση στη θέση και στο μέγεθος των ρουθουνιών
 • Λειτουργικά: Πρόκειται για καταστάσεις που επηρεάζουν την αναπνοή του ασθενούς
 • Αποκατάσταση στραβού διαφράγματος (σκολίωσης διαφράγματος)
 • Αποκατάσταση υπετροφίας των ρινικών κόγχων
 • Αποκατάσταση ρινικών δομών μετά από παλαιότερο κάταγμα
 • Αποκατάσταση ανεπάρκειας ρινικής βαλβίδας
 • Προφανώς, μία ρινοπλαστική μπορεί να είναι αμιγώς αισθητική ή λειτουγική. Βέβαια, τις περισσότερες φορές, λόγω της συνύπαρξης αισθητικών αλλά και λειτουργικών προβλημάτων, ο ασθενής επιδιώκει την ταυτόχρονη βελτίωση τους.

  Τι αξιολογούμε σε μία ρινοπλαστική;

  Κατά την επίσκεψη σας στην Artista Medico, ακολουθούμε ορισμένα βήματα για τον σωστό σχεδιασμό της διαδικασίας του χειρουργείου.

 • Λαμβάνεται αναλυτικό ιατρικό ιστορικό. Σημειώνονται παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο στην λειτουργία της μύτης, όπως φαρμακευτική αγωγή, τυχόν αλλεργίες, συνήθειες όπως το κάπνισμα, καθώς και ύπαρξη παλαιότερων τραυματισμών. 
 • Γίνεται συζήτηση σχετικά με τις δικιές σας υποκειμενικές ανησυχίες, όσον αφορά την εμφάνιση της μύτης σας.
 • Πραγματοποιείται κλινική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν πρόβλημα στο διάφραγμα ή την αναπνοή σας. Για την απόλυτη εξακρίβωση του παραπάνω, πιθανότατα να σας ζητηθεί να γίνει τις επόμενες ημέρες απεικονιστική εξέταση (συνηθέστερα με ακτινογραφίες των ρινικών οστών)
 • Αρχίζει η διαδικασία της αισθητικής αξιολόγησης. Για να γίνει αυτό, ένα σημαντικό εργαλείο μας είναι οι προεγχειρητικές φωτογραφίες του προσώπου και της μύτης. Μέσω αυτών, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε τους αισθητικούς παράγοντες στο πρόσωπο σας, ώστε τελικά να διαλέξουμε τις παρεμβάσεις που ταιριάζουν απόλυτα με τη δική σας, μοναδική ανατομία και τα χαρακτηριστικά σας, δίνοντας ένα φυσικό αποτέλεσμα. Οι φωτογραφίες που παίρνουμε, συνήθως αποτελούνται από 4 λήψεις: en face, προφίλ, τριών τετάρτων και στη βάση της μύτης.
 • Ποιες είναι οι αισθητικές παράμετροι που αναλύονται από τις προεγχειρητικές φωτογραφίες;

  Όπως αναφέρθηκε, κάθε μύτη, όπως και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό, είναι μοναδικό σε κάθε άνθρωπο και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, που μπορούν να παραμετροποιηθούν, ώστε να μας βοηθήσουν στην δημιουργία μίας ελκυστικής και συμμετρικής μύτης. Ενημερωτικά, κάποιες από τις αναλογίες που εξετάζουμε, αναφέρονται παρακάτω.

  En face:
 • Εάν τραβήξουμε μία γραμμή που περνά από το μέσον του προσώπου, δηλαδή από τη ρινική ράχη, το μέσο των χειλιών και του πιγουνιού, αυτή θα πρέπει ιδανικά να χωρίζει τη μύτη σε δύο ίσα τμήματα, δεξιά και αριστερά.
 • Εάν χωρίσουμε το πρόσωπο σε 5 ίσα κάθετα τμήματα, τότε ολόκληρο το πλάτος της μύτης θα πρέπει να αντιστοιχεί στο μεσαίο 1/5.
 • Αντιστοίχως, εάν χωρίσουμε το πρόσωπο σε 3 ίσα οριζόντια τμήματα, τότε ολόκληρο το μήκος της μύτης θα πρέπει να καταλαμβάνει το μεσαίο 1/3.
 • Το πλάτος των ρουθουνιών, θα πρέπει να αντιστοιχεί στην απόσταση μεταξύ των δύο έσω κανθών του ματιού.

 • Profile:
 • Η γωνία μεταξύ της ράχης της μύτης και το σημείο που αρχίζει το μέτωπο, κυμαίνεται στις 120ο-140ο.
 • Η γωνία μεταξύ ακρορινίου και άνω χείλους, κυμαίνεται στις 95ο-110ο στις γυναίκες, ενώ στους άνδρες στις 90ο-95ο.

 • Βάση της μύτης:
 • Η βάση θα πρέπει να έχει το σχήμα ενός ισόπλευρου τριγώνου.
 • Εάν χωρίσουμε σε 3 κάθετα τμήματα το τρίγωνο αυτό, τα 2/3 του θα πρέπει να αποτελούνται από τα ρουθούνια, ενώ το 1/3 από το κάτω μέρος του ακρορινίου.
 • Συχνές ερωτήσεις

  Είναι επίπονη επέμβαση; Τι συμπτώματα θα έχω μετά το χειρουργείο;
  Η επέμβαση πραγματοποιείται πάντα υπό γενική αναισθησία, οπότε προφανώς ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

  Μετεγχειρητικά, οι περισσότεροι ασθενείς δεν αναφέρουν πόνο. Κάποιες φορές, μπορεί να εμφανιστεί ήπιος πόνος τις πρώτες μόνο μετεγχειρητικές ημέρες, ο οποίος όμως περνά εύκολα με απλά παυσίπονα.

  Λόγω των ειδικών ταμπόν που τοποθετούνται στη μύτη μετά την επέμβαση, είναι πολύ φυσιολογικό ο ασθενής να αισθάνεται «μπούκωμα», όπως συμβαίνει σε ένα κρυολόγημα. Ωστόσο, τα ταμπόν αφαιρούνται μετά από 1-2 μόλις ημέρες και ο ασθενής πλέον ανασαίνει κανονικά.

  Επίσης, λόγω των χειρουργικών χειρισμών στα οστά και τους χόνδρους της μύτης, είναι πολύ φυσιολογικό να εμφανιστεί μετεγχειρητικό οίδημα και ήπιες μελανιές, τα οποία μπορεί να επεκταθούν και κάτω από τα μάτια. Φυσιολογικά, αυτά αρχίζουν να υποχωρούν περίπου την 3η-4η μετεγχειρητική ημέρα και εξαφανίζονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μέχρι την 7η-10η μετεγχειρητική ημέρα.
  Από ποια ηλικία μπορεί να πραγματοποιηθεί η επέμβαση;
  Για να πραγματοποιηθεί η ρινοπλαστική, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των δομών του προσώπου. Έτσι, συνηθέστερα οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των 16-18 ετών.
  Ανοικτή ή κλειστή ρινοπλαστική;
  Στην κλειστή μέθοδο, όλες οι τομές βρίσκονται στο εσωτερικό της μύτης. Στην ανοικτή μέθοδο, υπάρχει και μία πολύ μικρή τομή στην στυλίδα της μύτης (το τμήμα δέρματος ανάμεσα στα ρουθούνια).

  Και οι δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται για πολλά χρόνια και θεωρούνται ασφαλείς. Ωστόσο, στην Artista Medico χρησιμοποιούμε συχνότερα την ανοικτή μέθοδο, καθώς παρουσιάζει, κατά τη γνώμη μας, κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Επιτρέπει την μέγιστη έκθεση των ρινικών δομών και τους λεπτομερείς και ακριβείς χειρισμούς, έτσι ώστε να δοθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις περιοχές που αποκαθιστούμε. Επίσης, η τομή είναι τόσο μικρή και στρατηγικά σχεδιασμένη, που μετά από λίγους μήνες γίνεται σχεδόν αόρατη.
  Πότε αφαιρούνται τα ράμματα;
  Τα ράμματα στην στυλίδα αφαιρούνται μετά από 7 ημέρες. Τα ράμματα που βρίσκονται στο εσωτερικό της μύτης, απορροφόνται αυτόματα και δεν χρειάζονται αφαίρεση.
  After
  Before
  Drag
  After
  Before
  Drag